Sportschool Piece of KEEK heeft een nieuwe naam gekregen en een nieuwe website!
https://www.fivestar-ladiesgym.nl
Voor boksend opvoeden of PGB (persoonsgebonden budget) is deze website nog van toepassing. Schroom niet om een mailje of berichtje te sturen.


BOKSEND OPVOEDEN

Het coachtraject van Boksend Opvoeden biedt op een laagdrempelige wijze hulp aan kinderen die net even dat steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Elk kind of ouder heeft een andere hulpvraag, na een intake gesprek gaan we op een spelenderwijs aan de slag met de onderstaande thema's:

- Emoties herkennen : Bang, Blij, verdrietig en boos

- Omgaan met emoties

- Zelfvertrouwen

- Zelfbewustzijn

- Zelfbeheersing

- Hartslagpercentage herkennen 

- Spanning omzetten

- Agressie omzetten

- Grenzen aangeven

- Voor jezelf opkomen 


Boksend Opvoeden is niet het ECHTE boksen maar het is een weerbaarheidsprogramma wat de hulpvraag van onze leerlingen/kinderen/deelnemers kan beantwoorden. Het programma biedt verschillende boksspellen en bokslessen aan die worden ingezet om de hulpvraag te beantwoorden. Door de aangeboden boksoefeningen worden de verschillende triggers / uitdagers blootgesteld die wellicht aan een basisemotie gekoppeld kunnen worden. Dit alles met als doel om de gestelde hulpvraag te beantwoorden. Door een stuk zelfbewustzijn te stimuleren en tools mee te geven wordt boksen als pedagogisch middel gebruikt om in gesprek te gaan.


Individueel of gezin


Intakegesprek
Wanneer u besluit om een coachingstraject bij mij te starten, dan plannen we een intakegesprek in. Graag verwelkom ik u, samen met uw partner en kind, in mijn sportschool. Zo kunnen we kijken of er een klik is tussen mij en uw kind. Het is erg belangrijk dat uw kind zich op zijn / haar gemak voelt bij mij, zodat we samen aan de slag kunnen gaan. Tijdens deze intake neem ik zowel ouder(s) als kind mee in mijn werkwijze. Er vindt dus, naast het gesprek, al direct een les plaats.


Boksend Opvoeden
Na het intakegesprek plannen we het start traject in. Het start traject bestaat uit 6 lessen ( intake les is hierbij inbegrepen). Een traject van 6 weken is het minimale wat nodig is voor verandering. Het programma Boksend Opvoeden biedt in deze afspraken de basis voor kinderen om zich sterker en weerbaarder te voelen en meer zelfvertrouwen te ervaren. Tussentijds zullen we evalueren met elkaar hoe het gaat en of er meer nodig is. Hoe langer we een traject kunnen inzetten, hoe meer verandering we kunnen realiseren. Of dit nodig is, is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkelingen gedurende het traject.
Een coachingsessie duurt circa 45 minuten. Er wordt altijd extra tijd gereserveerd voor vragen en/of terugkoppeling naar de ouders.
De intake duurt circa 60 minuten.


Certificaat
Wanneer het traject afgerond wordt plannen we een laatste les in. Dit kan een les zijn waarbij ouders aanwezig zijn ( zie hieronder) maar het kan ook een les zijn waarbij uw kind nog 1 op 1 met mij de puntjes op de i zet. In deze les ontvangt uw zoon of dochter een certificaat. Een mooi aandenken en tevens hulpmiddel voor hetgeen ze geleerd hebben.


Afsluiten met ouders
Wanneer gewenst sluiten we de coaching af met een les waar ook ouders, broertjes/ zusjes en/of andere familieleden welkom zijn. Zo kan uw kind laten zien wat hij/ zij geleerd heeft en gegroeid is.


Kosten traject 6 lessen

€399,-
Dit is inclusief:
- Intake gesprek + les ( totaal 60 min)
- 6 lessen 1 op 1 ( 45 minuten)
- Terugkoppeling ouders
- Werkboekje
- Gebruik materialen
- Contact of terugkoppeling per mail met school of andere begeleider ( indien nodig)


Scholen en groepen 

Boksend Opvoeden biedt de mogelijkheid om het Boksend Opvoedend programma aan te bieden op scholen of andere instanties die zich inzetten voor kinderen. Deze effectieve methode biedt kinderen handvatten om meer zelfvertrouwen te krijgen, grenzen durven aangeven, wederzijds respect te hebben, maar voornamelijk een overdosis plezier. Op sportieve wijze ga ik, met inzet van boksspellen en bokstechnieken, actief met de kinderen aan de slag. Boksend Opvoeden hanteert uiteraard een pedagogische werkwijze.
Boksend Opvoedend wordt regelmatig ingezet om pesten op scholen tegen te gaan! Een mooi proces waarbij kinderen middels boksspellen en bokslessen leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan, wat pesten doet en vooral de schade van pesten op lange termijn.
Deze trainingsmethode kan op locatie van Piece of KEEK gegeven worden. 


Meer weten? Neem dan telefonisch contact met mij op; 06-31936614 of mail naar pieceofkeek01@gmail.com


Daarnaast is Boksend Opvoeden een erkende interventie binnen de Gezonde School. Gezonde School activiteiten zijn activiteiten voor het onderwijs, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl onder leerlingen en studenten. Met een Gezonde School activiteit kun je werken aan een bepaald thema, bv. Bewegen en Sport. Boksend Opvoeden staat als Gezonde School activiteit als erkende interventie, wat een aanvulling op het aanbod van een school kan zijn.

Boksend Opvoeden is officieel erkend als sport- en beweeginterventie. Ons programma is erkend op niveau  Goed Beschreven. In gesprek met  scholen kunnen we als gecertificeerd trainer Boksend Opvoeden benoemen dat de interventie ‘ Boksend Opvoeden” is beoordeeld en erkend als Goed Beschreven. In de database van sport-en beweeginterventies is Boksend Opvoeden te vinden vinden via deze link:  https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/boksend-opvoeden/